Norsk sesongkalender

Egge Gård AS

Gårdsnavnet Egge kommer fra gammelnorsk Eggjar, som betyr egg eller rygg. I 1740 ble gårdsnavnet tatt i bruk som familienavn, og i dag er Marius Egge ellevte generasjon på gården. Hele epleproduksjonen og deler av kornproduksjonen er økologisk. De legger vekt på å videreutvikle egne råvarer og har de seneste årene lansert populære produkter som Liereple (økologisk naturmost), Liersider og Egge Eplebrennevin. Disse lokale delikatessene har falt i god smak, og de fortsetter arbeidet med å utvikle spesialiserte landbruksprodukter for kvalitetsbevisste kunder.

Øst