Norsk sesongkalender

Fagervik gård

På gården Fagervik på Skreia finner du Hammerstad Gartneri, og her har det vært veksthusproduksjon siden 1920-tallet. I dag er det Kjetil Hammerstad som er daglig leder på gartneriet, og hans far som er eier, og de produserer kun agurk.

Produkter som produseres på gården: Agurk

Øst