Bama Storkjøkken

Gjenåpning av kantiner

Nå som landet åpner opp mer og mer kommer også flere tilbake på jobb. Da er det viktig at gjenåpning av kantinene følger myndighetenes krav og blir en suksess fra start. Her er våre tips for en vellykket åpning i henhold til smittevernreglene.

God informasjonsflyt

Det er viktig å informere gjestene om regler og tiltak før gjenåpningen. Bruk sosiale medier, e-post og infotavler/skjermer.

Spisetider

Alle avdelinger har egne slot-tider, slik at det ikke blir for mange mennesker i restauranten samtidig.

Tydelig oppmerking

Gulvet er tydelig oppmålt og merket med piler og skilt. De forteller hvilken vei man skal gå samt markerer korrekt avstand for dem som venter i kø. Det er også personale som påser at man beveger seg i henhold til pilene, og overholder avstanden som skiltene krever. Det er også bordryttere med informasjon om å ikke flytte på stoler og overholde 1 meter avstand.

Legges på brett

Varmretten legges på brett av personalet i restauranten, og leveres ut. Salat og brødmat er ferdig laget og pakket inn. Foran utleveringen av varmmat er det satt opp en sperring for å sikre at avstanden overholdes.

Retningslinjer:

  • Kontaktløs betaling: Lunsjen betales via Vipps før passering av området for håndvask.
  • Når betaling er gjennomført, kan man vaske hendene. Deretter må man vente på klarsignal for å stille seg i kø for varmmat eller gå til forsyningsstedet for salat og brødmat.
  • Det er viktig at ingen tar på produkter de ikke skal ha.
  • All mat må tas med på en tur. Det er ikke anledning til å gå tilbake til mattorget.
  • Bestikk er pakket inn i servietter på forhånd.
  • Det er begrenset med plasser i restauranten, og de som har anledning bør spise ved kontorpulten sin.
  • Stolene i restauranten må ikke flyttes på, og det er viktig at regelen om en meters avstand overholdes.
  • På vei til oppvasken er det viktig å følge markeringene og vise hensyn til dem som er på vei inn i restauranten.
  • Alle slot-tider må overholdes.

Nyttige sider

https://www.fhi.no 

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/dokument/bransjenormer-og-veiledere