Bama Storkjøkken

Gytetid

Viktig informasjon fra vår leverandør av blåskjell.

 

Blåskjell fra Snadder & Snaskum

Blåskjella må selvfølgelig gyte for å formere seg, og disse gyter mest hyppig om våren fra sist i mars til et stykke uti mai. Vi ser allerede nå tegn til at gytesesongen er i ferd med å begynne. Vi ønsker derfor å informere dere som kunder om hva dette vil si for blåskjellene dere får fra oss.

Den gode blåskjellsmaken er den samme, selv om det er gytetid. Men gytingen kan føre til at blåskjellene åpner seg lettere og slipper ut kappevann, rogn og melke i kassene under lagring og får redusert matinnhold. Det er derfor større risiko for at blåskjellene får undervekt. Vi prøver å kompensere dette med å veie inn noe mer overvekt.

Vi vil også oppfordre kundene til være flink med ising/kjøling og å spyle bort evt. rogn og melke for å unngå luktproblemer. Før tilberedning er det lurt at blåskjellene blir kontrollert og skylt ekstra godt.

Dette fører til at vi reduserer best før-dato fra 10-8 dager på MAP-pakkede blåskjell.

Vi må presisere at blåskjellene stort sett smaker like godt under gytetida og vi håper at gyteproblematikken blir mest mulig smertefri denne gang.

Vi beklager hvis dette skaper problem hos våre kunder og håper på godt blåskjellsalg framover.