Bama Storkjøkken

Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.


Basert på forskning og innovasjon utvikler vi løsninger som gjør oss i stand til å levere mer ferskforedle og enda
sunnere versjoner av våre produkter. Vi har også utviklet kunnskapstiltakene Kort&Godt og sesongkalenderen. Begge er tiltak som gir våre kunder og samarbeidspartnere økt kunnskap om produktene våre; hvor de kommer fra, hvordan de benyttes best mulig, når de er på sitt beste m.m. Vi kan i løpet av fire timer spore produkter tilbake til leverandør og opprinnelse, uavhengig av hvor i verden et produkt kommer fra. I tillegg ligger vi langt fremme på tørrpakking av sjømat og dermed reduksjon av isoporpakking.

"For oss som nasjonal aktør er lokalmat og produkter produsert i Norge av gode og seriøse norske produsenter viktig. Ved å satse på lokalmat ønsker vi ikke bare å bli litt grønnere og mer kortreiste, men å få enda bedre råvarer å by på. Å handle lokalt er en måte å tenke globalt. Jo mer produksjon av høy kvalitet som foregår på hjemmebane, desto bedre er det."- Oddvar Strand, Innkjøpsansvarlig Norrein Gruppen