Bama Storkjøkken

Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klima-endringene og konsekvensene av dem.


Med økt kunnskap bidrar vi til effektivisering av distribusjon og transport, og reduksjon av Co2. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med underleverandører og partnere til beste for våre kunder, både hva gjelder kvalitet, mattrygghet, miljøpåvirkning og pålitelige leveranser. Målet er 75 prosent fornybart drivstoff innen 2020 innenfor distribusjon. I tillegg skal vi redusere CO2-utslipp gjennom en effektiv terminalstruktur med redusert arealbehov, riktig kjølekapasitet og smartere og mer effektive løsninger i våre bygg. En riktig terminalstruktur vil også sørge for at transporten vår har så fulle biler som mulig, og dermed utnytter ressursene våre godt. Vi benytter tog der dette er mulig.

"Med reduksjon av antall leveranser pr år med 5000, som en direkte årsak av samdistribusjon av FG og Sjømat/Vilt til hotellene, har vi både spart miljøet og redusert kost."
- Cathrine Dehli, Choice

Se hvordan vi bidrar til å stoppe klimaendringene.