Bama Storkjøkken

Med fokus på bærekraftig sjømat

Vi er stolte av å kunne si at flere produkter i Køltzow sortimentet nå er ASC og MSC sertifisert.

 

Hva er ASC?

ASC (Aquaculture Stewardship Council) er et uavhengig sertifiseringsorgan for ansvarlig havbruk mot oppdrettsnæringen. Produkter med ASC-merket har møtt kravene i ASCs miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.

WWF var med på å ta initiativet til miljøsertifiseringen for en rekke havbruksarter og ASC ble stiftet i 2009. ASC er et uavhengig sertifiseringsorgan som sertifiserer havbruksanlegg etter en åpen prosess og det er et godkjent sertifiseringsbyrå som utfører sertifiseringen. ASC-merket kompletterer MSC-merket (Marine Stewardship Council), som brukes på fisk som er viltfanget, i tråd med sertifiseringens krav om bærekraft. Sjømat fra oppdrett utgjør i dag over halvparten av all sjømat som konsumeres på verdensbasis, og med en global vekst i oppdrettsnæringen, blir bærekraft innen oppdrett stadig viktigere for å minimere påvirkningene på miljøet og samfunnet.

Hva er MSC?

MSC (Marine Stewardship Council) er en miljøsertifisering som kun gis til fiskerier som gjennomfører et bærekraftig fiske. Dersom et sjømatprodukt har et slikt merke, betyr det at de oppfyller kriterier som bidrar til å bevare fiskebestanden for fremtiden, samtidig som de beskytter det marine miljøet blant annet ved å stille miljøkrav til fiskeredskaper.

MSC er en uavhengig global organisasjon som arbeider for å sikre verdens fiskeri for fremtidige generasjoner. MSC-merket viser at fisken ikke kommer fra en bestand som er overfisket eller er fanget på en måte som skader havets økosystem.

MSC har skapt en standard som bedømmer og belønner fiskeri som er godt forvaltet ut i fra tre hovedprinsipp:

- Mengde med fisk som fanges skal ikke resultere i overfiske av det gitte havområdet.

- Påvirkning på andre arter, marine dyr og havbunn skal minimeres.

- Gjeldende regler og metoder skal anvendes for å opprettholde et langsiktig og bærekraftig fiske.

MSC bruker et miljømerke som kun gis til de fiskeprodusentene som oppfyller miljøstandarden, og bruker dermed forbrukerens kjøpekraft til å fremme bærekraftig forvaltning av fiskeressurser. MSC-merket gjør at restauranter og fiskeselgere kan tilby sine kunder miljøvennlige sjømatprodukter, og dermed kan forbrukerne selv velge miljøvennlige sjømatprodukter.

At vi nå kan tilby MSC og ASC sertifiserte produkter vil si at vi kan spore produktene gjennom hele verdikjeden fra fisker til tallerken.

Følgende av våre produkter er ASC/MSC sertifisert

8365-23 ASC Scampi u/skall 16/20 

8362-68 MSC Seifilet fersk

8389-19 ASC Laks varmrøkt naturell 

8364-16 MSC Løjrom 100 g dypfryst

8364-31 MSC Løjrom 500 g dypfryst 

8387-59 MSC Torsk A-Filet fersk

8387-60 MSC Torskefilet fersk