Bama Storkjøkken

Bærekraftig frukt og grønt

BAMA Storkjøkken = Makers of Movement


BAMA skal være en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av at all vår virksomhet skjer på en ansvarlig måte, og at vi er en vekstdriver basert på bærekraftige valg.

De beste råvarene akkurat nå

Vi henter de aller beste råvarene fra hele verden. Gjennom Kort & Godt hedrer vi den norske bonden, og fremmer de norske råvarene. Smaken av verden forteller historien om de unike produsentene i andre deler av verden, som legger sin sjel i å produsere de aller beste råvarene. 

Vi ønsker å være en leverandør av kunnskap og innsikt, ikke bare råvarer. 

Vi kutter matsvinnet! 

Gjennom Kutt Matsvinn2020 går vi foran og hjelper våre kunder med å redusere matsvinn, slik at det globale målet om halvering av matsvinn innen 2030 nås. 

Emballasje

Vi skal være en foregangsbedrift innen emballering og sørge for at våre produkter leveres med emballasje som kan gjenvinnes. 

Blå bær - grønn emballasje

Ved  å bytte fra plast til papp i 2019 kjører vi 57 færre trailere, har redusert emballasjebruk med ca 30% og, nesten halvert CO2-avtrykket siden 2016.

Alt på en bil

På grunn av måten vi pakker sjømaten på, kan vi trygt levere grønnsaker og sjømat på samme leveranse. I 2013 begynte BAMA Storkjøkken arbeidet med å samdistribuere sjømat med frukt og grønt. Dette gjorde vi ved å bytte ut isoporkasser med våt-is til miljøvennlige pappesker med tørris. Dette har mange fordeler både for miljøet og for deg som kunde i din daglige drift. 

Les mer om samdistribusjon