Bama Storkjøkken

Bærekraftig sjømat

BAMA Storkjøkken = Makers of Movement


Sjømat fra Køltzow

Gjennom merkevaren Køltzow kan BAMA Storkjøkken tilby et fullsortiment innen sjømat og vilt. Alt leveres på samme bil - enklere for deg og bedre for miljøet! 

Vi jobber for FN's bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål 14 handler om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Et viktig mål for BAMA Storkjøkken, hvor samarbeid med WWF, og sertifiseringsordningene ASC og MSC spiller viktige roller. 

"Vi redder ikke verden alene. Vi må ha foregangseksemplene i industrien som er villige til å lytte, gjøre sitt beste og være en pådriver for de bærekraftige valgene." - Nina Jensen, WWF


Sertifiseringer

ASC og MSC er sertifiseringsordninger for fisk og sjømat godkjent av WWF. Når varen følges gjennom hele verdikjeden er du trygg på at produktet er bærekraftig. Sertifiseringene sikrer opphav og identitet. Du vet med sikkerhet at produktet kan spores tilbake til et bærekraftig fiskeri eller produksjon.

I 2019 kjøpte Nordic Choice 43 ulike MSC/ASC-sertifiserte produkter. 

Tørrpakking av sjømat

På grunn av måten vi pakker sjømaten på, kan vi trygt levere sjømaten på samme bil som grønnsakene. Vi har byttet ut isoporkasser med våt-is til miljøvennlige pappesker med tørris. 

Nordic Choice har kjøpt 116.306 kg. varer pakket i papp istedenfor isopor, noe som betyr at vi sammen har spart miljøet for 23 tusen isoporkasser!

Hva betyr det for deg? 

  • Sjømat, vilt, frukt og grønt på samme leveranse
  • Ett varemottak rett på kjøl
  • Redusert transport 
  • Resirkulerbart pappavfall
  • Redusert bruk av arbeidstid 

Les mer om samdistribusjon