Tips om priser, porsjoner, motivasjon og inntjening

Priseksemplene som gis her er veiledende og for noen råvarer vil prisene kunne være både lavere og høyere gjennom året. Vi har lagt oss på et gjennomsnitt slik at det nok ikke vil være store avvik.

Porsjonene er i hovedsak beregnet til voksne og eksempelvis kan oppskriften på lapskaus og tacowraps bli til dobbelt så mange hvis du halverer porsjonen og et barn på 10-12 år er kanskje mett. Prøv dere frem og gi gjerne tilbakemeldinger med ris og ros!

Hvis dere bruker idrettsfruktavtalen vil prisen pr. porsjon gå betydelig ned og dermed kunne øke inntjeningen til idrettslaget. Eksempelvis vil det å bruke avtale på frukt eller grønnsakbeger redusere kostnadene med 60% og følgelig blir salgsprisen bortimot ren netto! Å sette prisen ned er også et godt virkemiddel – dere selger mer og tjener det samme!

Det kan også bidra til motivasjonen å synliggjøre inntjeningen for foreldre som er med på dugnad. Leverer du 4 store brusflasker vaffelrøre så bidrar du fort med kr 1000,- i klubbkassa!