Bama Storkjøkken

Sertifisering for mattrygghet

BAMA Storkjøkken gjennomførte i 2019 et revisjonsløp med mål om å bli sertifisert i henhold til FSSC22000 (Food Safety System Certification).


1.november 2019 mottok BAMA Storkjøkken sertifikatet som dokumenterer en gjennomført, vellykket sertifisering. En slik sertifisering beviser for omverdenen at man jobber godt og systematisk med trygg mat. Sertifiseringen bidrar til at kvalitetstankegangen må være en del av hele organisasjonens måte å jobbe på.

- En slik sertifisering viser at vi har gode systemer for å sikre trygg mat, slik at kundene våre skal kunne stole på at vi jobber godt og riktig med å levere dem trygge produkter, sier administrerende direktør i BAMA Storkjøkken, Bent Andersen


Administrerende direktør i BAMA Storkjøkken, Bent Andersen

FSSC22000

FSSC22000 er en internasjonalt anerkjent mattrygghetsstandard som også er anerkjent av GFSI (Global Food Safety Initiative). Standarden bygger på ISO22000 og har sterkt fokus på ledelsessystemer for mattrygghet i organisasjonen. Standarden benyttes over hele verden.