Norsk sesongkalender

Rædergård

Rædergård i Ørland i Sør-Trøndelag har en historie fra 1800-tallet, og Karl og Oddny Rædergård tok over stedet som femte generasjon i 1985. De dyrker gulrot, potet, korn og gras, samt at de har storfe. Jordsmonnet er av skjellsand og edel leire av fjæregrunn. Jordsmonnet her har stor betydning for produksjonen da det er veldig høy pH i denne typen jord.

Produkter som produseres på gården: Gulrot

Nord