Norsk sesongkalender

Frode Melkild

Gården til Frode Melkild ligger i Målselv i Troms og driver med produksjon av potet og lammekjøtt. Han har potetsortene gulløye, mandel, troll og solist. Gården er ikke av de eldste og Frode mener gården ble bygget på midten av 50-tallet. Frode tok over gården i 2001 etter sin svigerfar, og det var hans kones bestefar som startet opp i sin tid. Tidligere har det kun blitt drevet med sau på gården, men Frode startet også opp med potet da de overtok driften. Jordsmonnet består av sand jord. For Frode personlig er dette en lett jord å jobbe med for potet. Men for gress er denne jorden vanskeligere å benytte. Med denne typen jord kan man få problemer med isbrann som vi si at sol skinner igjennom isen og fjorårsgresset blir brent bort.

Produkter som produseres på gården: Asterix , Troll potet , Mandelpotet , Solist potet

Nord