Norsk sesongkalender

Hammer gård

Åge Hammer og Hammer Gård finner vi i Høylandet Kommune i Namdalen i Nord Trøndelag. Her produseres det 40 dekar med Jordbær. Åge overtok gården i 1991, og fem generasjoner har drevet gården etter at gårdene på Hammer brant ned i 1777. Jordsmonnet her er delt i to og ca. halvparten av gården er det sandig silt (leirinnhold) og resten sandjord. Noen jordbærsorter liker sandjord mens andre liker tyngre jord. Dette prøver de å ta hensyn til ved valg av areal til de enkelte sorter. Åge sier at jo lengre nord man kommet dess søtere jordbær, og han mener at de kanskje en av verdens nordligste Bama-produsenter på jordbær uten at han vet dette med sikkerhet.  

Produkter som produseres på gården: Jordbær

Nord