Norsk sesongkalender

Mostad Vestre

Mostad Vestre gård i Frosta kommune ligger på historisk grunn i Nord-Trøndelag. Dagens eier, Knut Mostad, tok over gården i 1999 som fjerde generasjon i slekten og dyrker tidligpoteter, hodekål og korn. I tillegg driver han med gris. Jordsmonnet her består av sand, silt, leiremold og omdannet myr som gjør at de kommer tidlig i gang om våren, og dermed kan tilby friske grønnsaker tidlig i sesongen.

Produkter som produseres på gården: Asterix , Hodekål , Rutt , Solist potet

Nord