Norsk sesongkalender

Øylien gård

Øylien gård ligger i Sørdalen i Bardu og dyrker tidligpoteter av sortene Solist og Aksel og sene potetsorter som Asterix og mandel. Fra 2016 vil de også dyrke tidligpoteten Juno. Jorda her er ei elveslette med siltholdig jord, noe varierende med sand og grusrygger som medfører at jorda er så finkornet at det blir bra skall på potetene.

Nord