Norsk sesongkalender

Berre gård

Berre gård ligger på Bergsmo i Grong kommune i Nord-Trøndelag. Her driver Johan Petter Bergin med poteter, korn og kylling samt at han er medeier i et samdriftsfjøs for melk. Berre gård er omtalt i bygdeboken fra 1647 og har vært i Johan Petters slekt i sju generasjoner siden 1826. Selv overtok han gården i 1990. Jorda her er dels morenejord fra istiden og dels jord som Namsen har levnet gjennom tusenvis år på sin vei til havet. Jorda som brukes til potet, er lett, noe sandholdig jord som passer spesielt godt til mandelpoteter.

Nord