Norsk sesongkalender

Bulling Nedre gård

Bulling Nedre gård ligger i Sparbu i Steinkjer kommune ved Borgenfjorden. Her produseres det jordbær, bringebær, brokkoli, hodekål og egg. Denne gården ble delt på slutten av 1800-tallet, og det var Morten Gustads mor som overtok gården på odelen. Selv overtok Morten 01.01 1991 etter hans foreldre hadde drevet den i 4 år. Her består jordsmonnet for det meste av lett jord. Men de har alt fra sandholdig til lettleire. Jordene ligger ned mot Borgenfjorden, og jorden er drenerende og plantene vegeterer seg raskt om våren. Det er mye skog og vegetasjon rundt gården, og mange humler og bier i naturen som bidrar til pollineringen.

Produkter som produseres på gården: Bringebær , Brokkoli , Jordbær

Nord