Norsk sesongkalender

Hammer øvre gård

Hammer øvre gård ligger på Skatval i Stjørdal kommune, i nærheten av Steinvikholm Slott, som er det største byggverket oppført i norsk middelalder. Hammerfamilien har vært her i tre generasjoner, og dagens eier dyrker i hovedsak poteter og noe korn. Jordsmonnet på Hammer øvre er varierende, men mest av siltig morenejord og varierende jordtyper som egner seg best til forskjellige potetsorter.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Nord