Norsk sesongkalender

Mjøen gård

Gårdshistorien til Mjølne gård i Oppdal starter i 1860 da Olas oldefar, som kom fra Luster i Sogn, kjøpte gården i 1863. Ola overtok gården etter sine foreldre i 1982 som fjerde generasjon gårdbruker, og her dyrker han mandelpoteter og gras. Jordene her består av silt og morene som sammen med klimaet og høyden over havet har en positiv innvirkning på smak og konsistens på det som dyrkes her.

Produkter som produseres på gården: Mandelpotet

Nord