Norsk sesongkalender

Mo gård

Mo gård var prestegården på Frosta for inntil tre år tilbake og er trolig en av de eldste gårdene her ute. Logtun kirke, som er 300 meter herifra, er fra 1100tallet, så det er grunn til å tro at gården er fra samme tid, i og med at det er prester som har bodd på gården opp igjennom. I dag er det Tomas og Julie Vik som driver gården, og her dyrker de potetsortene Solist, Berber og Asterix til mat, samt Liva, Saturna, Lady Claire og Kuras til industri. Litt korn og slaktegrisproduksjon er det også. Her er det sandjord med litt stein på enkelte områder. Sanden tørker tidlig opp og blir fort varm om våren, så de kommer tidlig i gang. Arealet heller svakt mot sør og sørvest og får sol hele dagen, og ligger bare et par hundre meter fra sjøen.

Produkter som produseres på gården: Solist potet , Asterix

Nord