Norsk sesongkalender

Moksnes Østre

Gården Moksnes Østre finner vi Frosta kommune i Nord-Trøndelag, og her er Tore og Ingrid Hege Juberg Moksnes drivere og eiere. Ekteparet tok over 1. jan 2007 som 6. generasjonen på gården, men historien går lengre tilbake enn dette. Her har det blitt gjort flere funn av langhauger/gravhauger fra vikingetiden. Det sier litt om historien til denne plassen. Jordsmonnet her består av alt fra sjøbunn, morene og silt i jordsmonnet. 

Produkter som produseres på gården: Rutt , Asterix , Solist potet , Isbergsalat

Nord