Norsk sesongkalender

Moksnes Søndre

For ca. 250 år siden sto en storgård i brann i Frosta kommune. I etterkant av denne brannen ble gården delt i to og Moksnes østre er den ene gården. Men historien til denne plassen strekker seg lengre enn som så, og funn fra vikingetiden sier noe om hvor lenge det har vært bosetning her. Dagens eiere Tore og Ingrid Hege Juberg Moksnes har drevet jordbruk her siden de tok over 1.januar 2007 som da sjette generasjon. Produksjonen på gården består av tidligpotetene Rutt og Solist, og 425 tonn Asterix. I tillegg til dette driver de også med isbergsalat og slaktegrisproduksjon. Eiendommen har alt i fra sjøbunn, morene og silt i jordsmonnet.

Produkter som produseres på gården: Solist potet , Rutt , Asterix

Nord