Norsk sesongkalender

Veske Vestre gård

Gården Veske Vestre ligger på Nesset i Levanger og er av de eldste bosetningene i området, noe blant annet en flere tusen år gammel offerstein vitner om. Her dyrker Ole Martin og Gudrun Veske potet, gulrot og korn som femte generasjon gårdbrukere på Veske Vestre. Jordsmonnet er varierende med myrholdig/moldholdig jord som egner seg godt for grønnsak- og potetproduksjon ved Trondheimsfjorden.

Produkter som produseres på gården: Asterix , Solist potet , Gulrot

Nord