Norsk sesongkalender

Reppe Gård

Første registrerte bosetning på gården Reppe var i år 650 og, i ca. 1530 bodde fru Inger til Austråt på gården når hun var i Stjørdal. Det har vært flere eiere av gården opp igjennom tiden, og Ole Dybwad overtok gården i 2008 som fjerde generasjon som driver gården 100 prosent. Her dyrker de poteter og korn samt at de har griseproduksjon. Jorda består for det meste av siltig mellomsand/moldjord og noe siltig lettleire, noe som har en gunstig påvirkning på det som gror på åkrene.

Nord