Norsk sesongkalender

Sæther Gård

Sæther Gård drives av Hilde og Ole Bård Rekstad. Gjennom mange år har de drevet med grønnsaker, og de siste årene har de lagt om en del av gården til økologisk produksjon. De selger produkter fra eget gårdsutsalg på Bondens marked i Levanger og til flere restauranter i Trøndelag. Sæther Gård drives svært allsidig med hovedproduksjon av korn, kjøttfe av simmenthal og limousine og grønnsaker. Sæther Gård har eget grønnsakutsalg med selvbetjening og en egen gårdsbutikk hvor de lokale produktene selges. Gården har godkjent foredlingslokale og har et eget selskapslokale hvor kapasiteten per i dag er opptil 60 gjester.

Nord