Norsk sesongkalender

Turmoen gård

Turmoen gård ligger i Grane kommune i Nordland fylke, og historien forteller at det har vært gårdsbruk her siden 1640. I dag er det John Bernhard Kvandal som driver den, og her dyrker han Asterix- og mandelpoteter samt leier ut hytter for laks- og sjøørretfiske. Siltsand av elveavsetninger er hovedjordtypen langs hele dalføret, og dette jordsmonnet, kombinert med det nord-norske klimaet, fremmer en noe senere vekst som gir mer farge og smak på potetene.

Produkter som produseres på gården: Asterix , Mandelpotet

Nord