Norsk sesongkalender

Lundhagen Østre gård og Røyse nordre gård

På Kolbu på Østre Toten driver Asbjørn Lundhagen ikke én, men to gårder: Lundhagen Østre gård og Røyse nordre gård. Her dyrker han kålrot, gulrøtter og korn i det som stort sett er morenejord. Jordsmonnet og høydelag har mye å si for grønnsakene, og siden gårdene ligger på nesten 400 moh., mener Asbjørn av du får en litt bedre smak på plantene siden de vokser saktere enn i lavlandet.

Øst