Norsk sesongkalender

Åserud gård og Grue gård

Åserud gård og Grue Gård stammer fra ca. 1880 og har vært i Bernt Einar Grues slekt hele tiden. Produksjonen på gårdene består av potet og korn, og jordsmonnet på gårdene består av 35 % silt og 65 % lett leire som passer godt til kornproduksjon. Bernt Einar Grue er opptatt av å ha en balansegang på dyrkemengde da større avlinger sliter på jorda, og det er derfor viktig å bytte dyrkejorda for å la jorda hvile.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Øst