Norsk sesongkalender

Østre Enger gård

Østre Enger gård ligger på morenen sør for Holsfjorden, omkring 120 meter over havet. Gården grenser i vest mot Midt Enger, i nord mot gården Skjæret ved Holsfjorden, i øst grenser skogen mot fylkesgrensen i Akershus og i sør mot Tveten-gårdene.

Produkter som produseres på gården: Stikkelsbær , Rips , Bringebær , Solbær

Øst