Norsk sesongkalender

Dolven Søndre gård

Dolven Søndre ligger nær Helgeroa i Larvik kommune og ble kjøpt av Treschow for 1400 spesidaler i 1837. Sirikit, som er sjuende generasjon, og familien overtok i 2010 og dyrker tidligpoteter og korn samt at det er skogsdrift på gården.

Produkter som produseres på gården: Solist potet , Berber

Øst