Norsk sesongkalender

Bukten gård

Hans K. Bjørntvedt og Annette Bjørntvedt holder til i Telemark i Skien og på gården Bukten. Her produserer de slangeagurk i 2,5 daa veksthus. Videre produserer de jordbær på friland, hovedsakelig sorten korona. Alle småplanter i deres produksjon lager de selv da de føler det tryggest med tanke på smitte ved kjøp. Historien til gården går tilbake til ca. 1930. Gården ble overtatt på odel i 1972 av Hans K. Bjørntvedt som da tredje generasjoner på gården. Jordsmonnet her er sandholdig moldjord/leire som er ideelt for deres produksjon. Noe lettere sandholdig jord på ett stykke som er brutt opp for ca. 40 år siden. 

Øst