Norsk sesongkalender

Breivik gård

Breivik gård ligger langs Drammenselva ved tettstedet Åmot i Modum kommune. Gården er en av kommunens største. Tunet er omkranset av beiter, eng og bøkeskog. Breivik gård driver en moderne skog- og landbruksproduksjon hvor det produseres blant annet korn og jordbær. I tillegg leies det en del jord for kornproduksjon.

Produkter som produseres på gården: Jordbær

Øst