Norsk sesongkalender

Søgård gård

På Søgård gård dyrker Jørgen Andreas Kase rabarbra. Han er utdannet agronomi og forpakter gården av Astri og Kjønig, som har gått av med pensjon. Det har vært rabarbra på Søgård siden 1950, og produksjonen har gradvis økt til det den er i dag på ca. 30 dekar.

Produkter som produseres på gården: Rabarbra

Øst