Norsk sesongkalender

Dyste gård

Johannes og Vigdis Dyste driver en av fire Dystegårder i Kolbu. Historien forteller oss at det var et gammelt høvdingsete på Dyste i Vikingtiden. Gården har vært i slektas eie siden 1700-tallet, og i dag driver de med kålrot, gris og korn. Johannes er styremedlem i Mat fra Toten og daglig leder på Toten kålrotpakkeri som er etablert på gården. På Dyste er de stolte av å være bønder fordi matproduksjon er en grunnleggende forutsetning for vår eksistens. Her jobbes det målrettet for å tilby kunder ferske, saftige og sprø grønnsaker. Systematisk kvalitetsarbeid gjennom å notere, registrere og evaluere er en sentral del av driften på gården og på kålrotpakkeriet.

Øst