Norsk sesongkalender

Hov gård

Hov gård ligger i Tangen kommune, og her har det bodd folk siden steinalderen. Det var Olas bestefar som kjøpte Hov gård i 1910, og Ola selv tok over i 1986..Han var da tredje generasjon, og nå er fjerde på vei til å ta over. På Hov dyrkes det Asterix-potet og korn samt at de har skogbruk.. Potetene dyrkes i sandholdig jord, noe som påvirker både smak og utseende.

Øst