Norsk sesongkalender

Kosli gård

Kosli gård ligger plassert på Fåset i Tynset kommune . Her driver Vidar Westum husdyrhold med sau, i tillegg til at han dyrker poteter på leid jord langs Glomma. Der er jorda, med sin fine blanding av sand og silt, svært godt egnet for mandelpoteter.

Øst