Norsk sesongkalender

Fjetre gård

Gården drives av Iren og Sven Peter Sinnerud og er i full drift med produksjon av korn, poteter og gulrot. Leveransene er fordelt med avtaler til konsummarkedet og kontraktproduksjon til fabrikk. Hele gården er varmet opp med miljøvennlig bioenergi. Sammen med odelsjenta Astrid Marie tilbyr Iren og Sven Peter servering og overnatting på gården. Kårhuset fra 1700-tallet er restaurert og har kapasitet til tolv overnattingsgjester.

Øst