Norsk sesongkalender

Fodstad Vestre

Fodstad Vestre gård er en av de eldste bosetningene på Toten og går tilbake til vikingetiden. Den ligger på Lena i Østre Toten kommune og har vært en del av Fodstad-familien i flere hundre år. Anne og Bror tok over driften i 2008,.og produksjonen består i dag av kål, korn og gras samt trening av travhester. Jordsmonnet er som mange andre i dette området bestående av moldjord, som er svært velegnet til grønnsakdyrking.

Produkter som produseres på gården: Hodekål

Øst