Norsk sesongkalender

Gaustad Søndre gård

Gaustad Søndre gård har en historie som kan spores tilbake til 1300–1400-tallet og er Anne Magnhild Gustads slektsgård. Hun tok over gården midt på 80-tallet sammen med mannen sin, Lars Rustad. I dag driver de med potetsortene Kerrs Pink og Asterix, gulrot, korn og slaktegris på gården i Romedal i Stange kommune. Jorda her er siltig lett leire og morenejord, som er fruktbar, god jord med mye næring og typisk for dette området.

Øst