Norsk sesongkalender

Gile gård

I Østre Toten kommune finner du Gile gård hvor det har vært bosetning i hele 5000 år, noe over 50 gravplasser bærer vitnemål om. Gården var i familien Giles eie siden 1709, men Mikkel Johannesen Bakkegard tok over driften i 2005. Her dyrkes det potet, kålrot og korn, og jordsmonnet har kalkrike bergarter som tilfører næring til produktene som dyrkes her.

Produkter som produseres på gården: Kålrot

Øst