Norsk sesongkalender

Grav gård

På Grav gård i Nedre Eiker i Buskerud har det bodd folk siden steinalderen, og Anders Vinsvold har blant funnet en steinøks fra ca. 2500 f.Kr på jordet. Han har aner på denne plassen siden 1500-tallet og tok selv over i 1964 etter sine foreldre. Han dyrker kålrot, korn og juletrær som for det meste selges som selvhogst fra gården. Jordsmonnet er for det meste silt og leire, som kombinert med Nedre Eikers gode klima gir grønnsaker med god smak.

Øst