Norsk sesongkalender

Haarstad gård

Knut Moe bor på Toten, i Oppland fylke, på vestsiden av Mjøsa, og sammen med kona Anne Kari og sønnen Andres driver han Haarstad gård. Gården ligger på et høydedrag mellom Skreia og Kapp, 280 moh., og her dyrkes det kun rød og gul løk. Jorda her består av steinrik morenejord som er tørkesvak, men med rikelig tilgang på Mjøs-vann er forholdene helt ypperlige for å dyrke løk av høy kvalitet.

Produkter som produseres på gården: Gul løk , Rødløk

Øst