Norsk sesongkalender

Hærnes Ytre

På gården Hærnes Ytre i Sør-Odal møter vi Marius Glomsås. Han overtok driften av Hærnes Ytre i 2011 som andre generasjon og dyrker poteter og korn. Jordsmonnet består av sandig silt, som er typisk langs Glomma.

Produkter som produseres på gården: Solist potet , Beate , Pimpernel , Aksel , Små gule poteter , Ariele

Øst