Norsk sesongkalender

Haukstad gård

Med i underkant av 400 dekar dyrket mark er Haukstad en middels stor hedmarksgård. Her dyrkes det i dag bygg, rips og poteter. I tillegg fôres det opp om lag 80 000 slaktekyllinger hvert år. På grunn av Furas usikre vannføring ble det bygd en vanningsdam som sto ferdig i 1998. De tre gårdene Grimset, Skramstad Vestre og Haukstad har bygd Hunnbet-tjernet i fellesskap. Det er blitt et flott område til glede og nytte for dem selv og nabolaget.

Produkter som produseres på gården: Mandelpotet , Ariele

Øst