Norsk sesongkalender

Hvarnes Østre gård

Det var Øystein Lofstads oldefar som kjøpte Hvarnes Østre gård i Lågendalen i Hvarnes i 1920. Øystein tok over i 2014 som fjerde generasjon og dyrker i dag matpoteter og korn. Oldefaren kjøpte garden i 1920, og her har fire generasjoner drevet gårdsbruk. Jordsmonnet her består av sand og sandig silt, noe Øystein mener er medvirkende til at potetene hans er kjent for god smak.

Produkter som produseres på gården: Asterix

Øst