Norsk sesongkalender

Holmen Vestre gård

Bonden Per Victor Nygaard møter du på Holmen Vestre gård på Flisa i Hedmark. Her dyrker han potetsortene mandel og Erika, i tillegg til korn. Jordsmonnet her er hovedsakelig sandig silt og silt og gjør at de kan dyrke mandelpoteter selv om de egentlig ligger litt for langt sør. Per Victor kaller seg selv en måneskinnsbonde, noe som vil si at han har en annen fulltidsjobb ved siden av det å drive jordbruk.

Produkter som produseres på gården: Mandelpotet

Øst