Norsk sesongkalender

Hundstad og Helgeland gård

Trine og Trond Western driver ikke mindre enn to gårder, Hundstad og Helgeland gård, og begge ligger på Røyse som er ei halvøy ut i Tyrifjorden. De er henholdsvis tredje og fjerde generasjon på gårdene og dyrker jordbær, poteter og korn. Jordsmonnet på gårdene er kalkholdig leire og en del sand, noe som gir gode avlinger og ekstra gode jordbær!

Produkter som produseres på gården: Jordbær , Asterix

Øst