Norsk sesongkalender

Holstad Gård

Holstad gård ligger i Kila ved Kirkenær i Solør, og det er funnet rester etter bosetning helt tilbake til vikingtiden på gården. Her dyrker de potetsortene Beate og Folva samt små poteter på jorder som består av sandholdig siltjord uten stein, noe som er svært gunstig for dyrking av poteter av høy kvalitet.

Produkter som produseres på gården: Beate , Folva , Små gule poteter

Øst