Norsk sesongkalender

Holter gård

Holter gård har en historie helt tilbake til eldre jernalder og er en av de første gårdene som ble ryddet i Nannestad på Øvre Romerike. Harald Hveem overtok gården i 1970 som fjerde generasjon i sin slekt og dyrker potet, gulrot, jordbær og korn. Jordsmonnet er variert, hvor det rundt husene er moldholdig sandjord, mens det i lavereliggende områder er leire. Den sandholdige jorda egner seg veldig godt til potet, gulrot og jordbær.

Produkter som produseres på gården: Gulrot , Jordbær , Asterix

Øst